Udgangspunktet er en dybdegående, fysiurgisk massage, der løsner spændinger og smerter, og giver dig jordforbindelsen tilbage,

Du får coaching gennem samtalen vi har.

Du er sendt i min retning af dine guider. Guiderne ved, at jeg, ved hjælp af min spørgeteknik, kan få dig ind til din kerne, og dér finde svaret.

Er du, på aftaletidspunktet, slet ikke i humør til snak, så er det vigtigt, at du siger det inden behandlingen – det forsøges respekteret.

Du vil også kunne få råd om/instruktion i udstrækninger, der kan holde spændingerne i ave.

Jeg foretrækker at have 60 minutter til en massage, da jeg så kan nå en fuldkrops massage, og stadig komme i dybden med din oplevede problematik

– Det er muligt at bestille 30 minutter

Book en tid