Blandt TFT – terapeuter kaldet “Totalt Fantastisk Terapi”

Behandlingen består af samtale/spørge-teknik samtidigt med at bestemte akupunkturpunkter berøres let.

Ved behandlingen forløses traumet/den stress som knytter sig til det tankefelt/problem som der arbejdes med.

  • Stress kan fjernes

  • Fobier kan fjernes

  • Traumer kan opløses

  • Angst kan mindskes og fjernes

  • Eksaminer og prøver er pludselig til at overkomme uden nervepres

  • Du kan blive bedre til at spille golf

  • Livsstilændring kan implementeres

  • Bedre kontakt til din sjæl

TFT er midlet  –  Sessionen kan vare op til 1,5 time.